Obsah

Třída Žabiček

Vychovávat děti znamená především respektovat jejich dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně je milovat. Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti.

 

číslo třídy IV.
děti 5,5 – 7 let, předškoláci a děti s odkladem školní docházky
učitelky 2
provoz 1

 

Čtvrtou třídu navštěvují děti ve věku 5,5-7 let + děti s OŠD.

Našim cílem je v obou třídách Motýlků i Žabiček vytvořit bohaté, podnětné a rozvíjející prostředí pro zvídavé, hravé a spokojené děti. Děti s vadami výslovnosti se aktivně zapojují do dílčího specifického projektu logopedické prevence "Hrajeme si se slovíčky“.

Při pedagogické práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu, přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Snažíme se o to, aby ve třídě panovala přátelská atmosféra a dodržování společně dohodnutých pravidel.

V plánované řízené i neřízené činnosti postupně nenásilnou formou rozvíjíme u dětí kompetence jak v oblasti kognitivní, esteticko-pracovní, emocionálně-sociální, mravní i prosociální somatické, které nabývá a rozvíjí učením a sociální zkušeností. Tyto činnosti se střídají podle aktuálního tématu vyplývajícího z TVP. V této třídě je hlavní náplní práce rozvíjení komunikačních a kooperační schopností a dovedností dětí, spontánní hry, prožitkového učení, tvořivosti, samostatnosti a aktivity dětí. Důraz je kladen na všestranný rozvoj dětské osobnosti a v rámci práce s předškolními dětmi na získávání potřebných kompetencí pro úspěšný vstup do základní školy.