Obsah

Kontakt

Adresa:

Mateřská škola, Polešovice,

okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
687 37 Polešovice 822

 

Všechny další informace o organizaci najdete ve složce Dokumenty ⇒ Povinně zveřejněné informace

 

Spojení:

Telefon: 572 593 268

Mobil: 734 635 938

Email: mspolesovice@seznam.cz

www.mspolesovice.cz

IČO: 750 22 923

Datová schránka: x3hk45n

č. účtu 181194018/0300

 

Podrobný kontakt...

MŠ Polešovice

V roce 1978 byla otevřena nová budova mateřské školy. Byla to jedna z mnohých veluxových staveb, které vyrostly na našem okrese.

Mateřská škola leží v klidném prostředí na kopci vedle základní školy. Byla postavena během dvou let „v akci Z“ a slavnostně otevřena 3.září 1978 v 10 hodin dopoledne za doprovodu dechové hudby ze Stříbrnic.

Více informací o školce...

Novinky

29.06.2020

OD 1. 7. 2020 PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

- V platnosti zůstává dezinfekce rukou všech osob před vstupem do budovy mateřské školy. - V platnosti zůstává ranní měření teploty dětí a dezinfekce rukou dětí před vstupem do třídy. - Rodiče při vstupu do budovy nemusí mít roušku. - Děti musí mít roušku uloženou ve skříňce v sáčku v šatně. - Stále platí příprava pitného režimu z domu, pro pobyt na zahradě.

Detail Aktuality

29.06.2020

Prázdninový provoz

Od 1. 7. 2020 probíhá prázdninový provoz ve třídě BERUŠEK - Skříňky si vykliďte nejpozději v úterý 30. 6. 2020 - Věci do skříňky ve třídě Berušek si nastěhujte až ve středu 1. 7. 2020, při příchodu do mateřské školy - Všechny děti mají od 1. 7. odhlášený oběd, pokud dítě bude navštěvovat MŠ, je nutné oběd přihlásit. - Děti bez přihlášeného oběda nemůžou být v mateřské škole. - Dodržujte platná hygienická nařízení (dezinfekce rukou před vstupem do budovy MŠ, rouška ve skříňce dětí)

Detail Aktuality

21.06.2020

Pasování na školáky

Z důvodu nepříznivého počasí je pasování (i dopolední zkouška na pasování) přesunuto do prostor dvora městského úřadu v Polešovicích. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

03.06.2020

Pasování na školáky

Prosíme rodiče dětí, kteří nedochází do MŠ: V případě účasti trénujte následující básničku. Děkujeme

Detail Aktuality

02.06.2020

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Pasování na školáky proběhne dne 22.6.2020, v 16:00 v amfiteátru u ZŠ. Zkouška bude probíhat v pátek 19.6.2020 od 10:00. Prosíme rodiče dětí (které momentálně do MŠ nechodí), zda by mohli na zkoušku s dětmi přijít. Případnou účast či neúčast nahlaste v MŠ telefonicky, popřípadě na email mspolesovice@seznam.cz. Do 12.6.2020, děkujeme

Detail Aktuality

02.06.2020

UZAVŘENÍ MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola Polešovice, příspěvková organizace podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. oznamuje, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin omezen a přerušen dle rozpisu níže: Provoz mateřské školy bude omezen na 1 třídu po celé letní prázdniny 2020. Provoz bude úplně přerušen od 20. 7. 2020 – 7. 8. 2020 (MŠ bude uzavřena na 3 týdny) Zahájení provozu bude opět dne 10. 8. 2020. Mgr. Hana Bachanová, zást. ředitelky školy

Detail Aktuality

22.05.2020

Stanovení školného:

Školné za měsíce BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN

Detail Aktuality

18.05.2020

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu jsou k nahlédnutí na bráně při vchodu do MŠ a v souboru ke stažení níže.

Detail Aktuality

14.05.2020

Další hygienická opatření:

Scházení a rozcházení dětí: Děti ze třídy Berušek a Sluníček se schází a rozchází v Beruškách. Děti ze třídy Motýlků a Žabiček se schází a rozchází v Motýlkách. Plátí stanovená bezpečnostní opatření před příchodem do třídy – důkladné umytí rukou mýdlem alespoň 20s, sundání roušky až před příchodem do třídy (následné uložení do sáčku do skříňky), měření teploty dítěte, dezinfekce rukou dětí paní učitelkou.

Detail Aktuality

12.05.2020

Dodržujte následující opatření

Důležité informace

Detail Aktuality

12.05.2020

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Detail Aktuality

12.05.2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výsledky zápisu do MŠ

Detail Aktuality

10.05.2020

Informace o stravování

Všechny děti mají od 18. 5. 2020 přihlášeny obědy. V případě, že dítě do školky nepřijde je potřeba stravu odhlásit. Děkujeme za pochopení.

Detail Aktuality

10.05.2020

Další inspirace pro děti i rodiče

Nabídku aktivit tentokrát připravily paní učitelky ze třídy Berušek.

Detail Aktuality

06.05.2020

Informace pro rodiče.

Vážení rodiče, I když je provoz mateřské školy od 18. 5. zajištěn bez omezení, důrazně Vás prosím o zvážení nutnosti přivést dítě do mateřské školy. Berte na vědomí neustálou možnost nákazy, popřípadě karantény. Proto prosím důkladně zvažte nutnost pobytu dítěte v MŠ. Děkuji za pochopení Mgr. Hana Bachanová

Detail Aktuality

29.06.2020

OD 1. 7. 2020 PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

- V platnosti zůstává dezinfekce rukou všech osob před vstupem do budovy mateřské školy. - V platnosti zůstává ranní měření teploty dětí a dezinfekce rukou dětí před vstupem do třídy. - Rodiče při vstupu do budovy nemusí mít roušku. - Děti musí mít roušku uloženou ve skříňce v sáčku v šatně. - Stále platí příprava pitného režimu z domu, pro pobyt na zahradě.

Detail

29.06.2020

Prázdninový provoz

Od 1. 7. 2020 probíhá prázdninový provoz ve třídě BERUŠEK - Skříňky si vykliďte nejpozději v úterý 30. 6. 2020 - Věci do skříňky ve třídě Berušek si nastěhujte až ve středu 1. 7. 2020, při příchodu do mateřské školy - Všechny děti mají od 1. 7. odhlášený oběd, pokud dítě bude navštěvovat MŠ, je nutné oběd přihlásit. - Děti bez přihlášeného oběda nemůžou být v mateřské škole. - Dodržujte platná hygienická nařízení (dezinfekce rukou před vstupem do budovy MŠ, rouška ve skříňce dětí)

Detail