Obsah

Třída Sluníček

Není obtížnější , náročnější a zodpovědnější práce, než je výchova a vzdělávání dětí. Není radostnější, smysluplnější a víc uspokojující práce, než je výchova a vzdělávání dětí.

 

číslo třídy I.
stáří dětí 2,5 – 4,5 leté
učitelky 1
ředitelka 1
chůva 1
provoz 1

 

Cílem je zvyknout děti na prostředí mateřské školy, v rámci sebeobsluhy se postarat sám o sebe. Nebát se realizovat jednoduché úkoly nejprve pod vedením, později samostatně. 

Děti se poznávají vzájemně, učí se žít v kolektivu. Důležitou oblastí, kde děti získávají zkušenosti, dovednosti a návyky je samostatnost v osobní hygieně a prvotní pracovní návyky (práce s nůžkami, lepidlem, barvou). Zde se snažíme o to, aby si děti vše vyzkoušely, aby zde byl prožitek, protože jedině tak se děti nejvíce naučí.

Pozornost zaměřujeme i na prostředí mateřské školy a nejbližšího okolí a to jak na vycházkách, tak i při pobytu na naší zahradě.