Obsah

Základní informace

 

Provoz mateřské škol po-pá 6.30-16.30
Zřizovatel městys Polešovice
Ředitelka Bc. Jitka Oharková
Zástupce ředitelky Mgr. Hana Bachanová
Adresa viz kontakt
Počet tříd 4
Kapacita zapsaných dětí 100
Kapacita mateřské školy 100
Rozdělení dětí do tříd homogenně (podle věku)
Počet pedagogických pracovníků 8 + 3 asistentky pedagoga
Počet provozních pracovníků 5 + 2 externí (účetní)

 


 

Stravování

Strava se dováží ze školní jídelny Základní školy Polešovice.

Cena stravného:

K ceně stravného je připočítán i pitný program v hodnotě tří korun na dítě.

  do 6 let 7 let
přesnídávka 8 Kč 9 Kč
oběd  17 Kč 19 Kč
odpolední svačina 8 Kč 8 Kč
celkem 36 Kč 39 Kč

 


 

Školné

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je stanovena na 350 Kč za dítě na měsíc (strhnutí inkasem z účtu rodiče nebo bezhotovostní převod částky za celý rok na účet MŠ).

Číslo účtu MŠ: 181194018/0300 

 


 

Zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu

V souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zveřejňujeme rozpočet pro rok 2017 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018 a 2019.

 

Rozpočet 2017-2019      
       
Mš Polešovice      
Název Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019
       
Náklady      
Celkem provozní náklady 1 673 000 1 600 000 1 600 000
       
Výnosy      
Školné  250 000 185 000 200 000
Dary 23 000 10 000 23 000
Celkem vlastní příjmy 273 000 195 000 223 000
       
Příspěvek zřizovatele 1 400 000 1 405 000 1 377 000
Celkem příjmy - provozní 1 673 000 1 600 000 1 600 000