Obsah

Organizace dne

Organizace dne v naší školce je přizpůsobena podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, je volná, pevně je stanovena pouze doba stravování.

 

Spontánní hry

 • probíhají po příchodu dětí od 6.30 hodin do 8.45 hodin, další hry jsou při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem dětí domů (dle potřeb dětí)

 

Činnosti řízené pedagogem

 • probíhají denně v dopoledních hodinách podle potřeb, věku, schopností dětí a dle vlastního zájmu se řízených činností zúčastňují;
 • výchovná činnost probíhá individuálně, ve skupině nebo s celou třídou dle cílů a záměrů „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“

 

Pohybové aktivity

 • MŠ je vybavena pro tyto činnosti nářadím a náčiním, využívána k těmto aktivitám je i školní zahrada;
 • pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:
  • dopoledne – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry a prvky jógy zaměřené na relaxaci pobyt 
  • venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, sportovní a pohybové hry 
  • odpoledne – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti;

 

Pobyt venku

 • je organizován mezi 9.45 – 11.45 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší;
 • při pobytu venku je využívána přilehlá zahrada MŠ, multifunkční sportovní areál u ZŠ a nejbližší okolí MŠ.

 

Odpočinek

 • Vychází z individuálních potřeb dětí;
 • od 12.00 hod – do 14.00 hod. děti odpočívají při čtené i reprodukované pohádce, mají možnost si na léhátko vzít svoji oblíbenou hračku (mazlíčka), vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby;
 • odpočinek se zkracuje dle potřeb dětí (děti, které nespí, mohou vstát dříve a věnovat se nabízeným činnostem ve třídě – prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku;
 • důležitá je celková pohoda, přátelská atmosféra.

 

Stravování

 • Od 8.00 hod. probíhá postupná ranní svačinka, děti I. třídy a II. třídy jsou obsluhovány, děti III. a IV třídy se obsluhují samy, berou si porci podle chuti, dolévají si nápoj, uklízejí nádobí.
 • dále pak děti mají denně před pobytem venku připravenou zeleninu nebo ovoce;
 • pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek;
 • teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70oC, strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur.

 

Pitný režim

 • Od 6.30 hod. mají děti v každé třídě po celý den pití, které podle potřeby doplňuje provozní pracovnice, která se stará rovněž o mytí nádob k pitnému režimu;
 • nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy.