Obsah

Třída Motýlků

 

číslo třídy III.
stáří dětí 4 – 5 roky
učitelky 2
Asistentka pedagoga 1
provoz 1

Cílem je vytvořit si hlubší vztah k učitelkám i ke svým vrstevníkům ve třídě.
Začínat se spoluprací, nemyslet jen sám na sebe. Prohlubovat dosavadní vědomosti, dovednosti a návyky a postupně získávat nové vlastním prožitkem.

Jak nám vyplývá z našich cílů ve školním vzdělávacím programu, snažíme se o to, aby si děti vše, co ve školce děláme prožily. Ať už je to pečení k různým příležitostem, poznávání přírody, ekologické programy s živými zvířátky apod.

Za velmi důležitou považujeme spolupráci s rodiči dětí, kdy mají možnost se účastnit různých akcí školy, při kterých nám pomáhají. Konzultujeme s nimi výchovné problémy s dětmi, zapůjčujeme odbornou literaturu a v neposlední řadě se můžou podílet při výchovné činnosti s dětmi po dohodě s učitelkou ve třídě.