Obsah

Park Rochus

V programu jsme si připomněli (některé již zapomenuté) zvyky a obyčeje z období adventu do začátku Vánoc. Samozřejmě nechyběly tradiční obchůzky (Mikuláš, Lucky), vyprávění pamětníků a tradiční ukázky řemeslných a rukodělných prací jako je zdobení perníků, draní peří, předení, tkaní, výroba betlémů a vánočních ozdob.