Obsah

Dodržujte následující opatření

Typ: ostatní
Důležité informace

-        Po příchodu do MŠ si dítě sundá roušku až po umytí rukou, před vstupem do třídy, rodič sundanou roušku uloží do igelitového sáčku do skříňky

–      každé dítě musí mít ve své skříňce uloženou roušku v igelitovém sáčku

–      děti nesmí do MŠ nosit žádné hračky (prosíme, vysvětlete následující opatření dětem již doma, ať předejdeme zbytečnému pláči)

–      počítejte při předávání dětí s dostatečnou časovou rezervou (nutno změřit teplotu, dezinfikovat ruce...)

–      do MŠ doprovází dítě pouze 1 osoba (ne celá rodina)

–      v šatně současně můžou pobývat pouze 4 osoby, je nutné vyčkat v chodbě popř. před MŠ až se šatna uvolní

–      pokud bude u dítěte změřena teplota víc, jak 37,0 dítě nebude do MŠ přijato

–      pokud se během dne objeví teplota, kašel, rýma bude rodič neprodleně informován a dítě si musí co nejdříve z MŠ vyzvednout

–       děti si každý den budou nosit do MŠ pití v podepsané, uzavíratelné láhvi (jde o dodržování pitného režimu na zahradě, kde jsou zhoršeny hygienické podmínky). Rodič každý den láhev vezme domů, umyje a příští den znovu přinese!!!!

–      děti, které mají maminky doma s mladším sourozencem si vyzvedávejte nejlépe po obědě, nejpozději však do 14:30 (je nutné zajistit dezinfekci tříd a děti se budou v tuto dobu spojovat do jedné třídy, aby bylo možné dezinfekci provést). Ostatní děti vyzvedávejte dle možností, co nejdříve.

–      Děti musí být schopny zvládnout všechny podmínky stanovené mateřskou školou (odloučení u dveří, nemožnost si vzít hračku do třídy) – není možné plačící děti utěšovat v náručí a odebírat je rodičům. V případě, že dítě není schopno tyto podmínky zvládnout do mateřské školy jej nevoďte.

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ, CO DÍTĚTI VZÍT DO MŠ

 

 

-        Igelitový sáček na ukládání roušky

-        Láhev s pitím - podepsanou

-        Dostatek věcí na převlečení – tričko na zahradu, tepláky (popř. kraťasy) na zahradu, náhradní ponožky, spodní prádlo, kšiltovku

-        Rozhodně nenosit žádné hračky (ani plyšáky)!!!!!


Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 10:31
Autor: