Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Typ: ostatní
DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

  1. Vstupujte do budovy MŠ pouze s rouškou.
  2. Před vstupem do budovy si vydezinfikujte ruce.
  3. V budově MŠ se zdržujte co nejkratší dobu, neprodlužujte zbytečně pobyt v šatně, po předání dítěte ihned opusťte budovu MŠ.
  4. Neshlukujte se v areálu MŠ.
  5. Před vstupem do třídy si každé dítě za asistence rodiče důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, osuší si je.  Dezinfekci provádí učitelka. (děti ze třídy Žabiček si ruce umývají a dezinfikují až po vstupu do třídy).
  6. Nevstupujte do třídy, dítě předejte a vyzvedněte u dveří třídy.
  7. Dítě předávejte učitelce, která změří teplotu dítěte u dveří a poté jej vpustí do třídy.
  8. Dítě s rýmou, kašlem, teplotou nebude do třídy přijato.

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 10:25
Autor: