Obsah

 

 

 

 

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Nahlášení stravy od pondělí 23.11.2020

Vážení rodiče, od pondělí 23.11.2020 mají všechny děti nahlášenou stravu. V případě, že dítě do MŠ nepřijde je třeba si stravu odhlásit. celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor:

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÍ MŠ V BĚŽNÉM PROVOZU

Od pondělí 23.11.2020 obnovujeme běžný provoz MŠ. I nadále jsou v platnosti zvýšená hygienická opatření.
- desinfekce rukou před vstupem do budovy
- roušky při pohybu v budově MŠ
- doprovod dítěte tvoří pouze jedna osoba
- děti s kašlem, rýmou nebo jakýmikoliv příznaky nemoci budou ihned posílány domů.
Prosíme o dodržování těchto opatření.

Neustále platí riziko nákazy a s ním spojená karanténa a testování. proto prosíme zvažte, zda je nutné dítě do MŠ vodit.

Rádi bychom Vás upozornili, že v rámci zajištění provozu MŠ nemůžeme zajistit, aby se kolektivy jednotlivých tříd společně nemíchaly.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor:

Další cvičení pro předškoláky

V rámci distančního vzdělávání připravily paní učitelky pro všechny předškolní děti druhou sadu úkolů na doma. celý text

ostatní | 4. 11. 2020 | Autor:

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ

Z důvodů neustálé nemoci většího počtu zaměstnanců bude mateřská škola uzavřena do 15. 11. Sledujte prosím webové stránky.

Děkujeme celý text

ostatní | 4. 11. 2020 | Autor:

Žádost o ošetřovné.

Pro rodiče, kteří žádají o ošetřovné vkládáme návod:
Přes internetové stránky portálu: eportal.cssz.cz - odkaz tiskopisy - žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení - vyplnit tiskopis (vpravo nahoře).
Stačí pokud vyplníte tiskopis, vytisknete a předáte zaměstnavateli, mateřská škola nemusí nově nic potvrzovat. celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor:

Prodloužení karantény z důvodu výskytu další pozitivně testované osoby.

Vážení rodiče,
tato informace o prodloužení karantény se týká pouze rodičů, obeslaných sms zprávou od zást. ředitelky MŠ. celý text

ostatní | 25. 10. 2020 | Autor:

Oznámení o uzavření mateřské školy

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem mateřské školy jsme se rozhodli mateřskou školu uzavřít od 26. 10. 2020 do 8. 11. 2020. Důvodem jsou karanténní opatření v naší MŠ. Sledujte webové stránky, kde se budete dovídat aktuální informace.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Hana Bachanová, zást. ředitelky MŠ celý text

ostatní | 25. 10. 2020 | Autor:

Upozornění pro rodiče dětí umístěných do karantény.

Během čtvrtka 22.10.2020 jsme informovali rodiče dětí, které mohly být v kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19. Informace jsme Vám zaslali sms zprávou ve zkrácené verzi. Kompletní zprávu si můžete přečíst zde.
(V případě, že Vám nepřišla žádná zpráva z mateřské školy, vaše dítě se s touto osobou nesetkalo, tudíž karanténa se Vás nedotýká.) celý text

ostatní | 23. 10. 2020 | Autor:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V průběhu dnešního dne (22.10.2020), jsme byli informováni o pozitivně testované osobě v MŠ. Po konzultaci s hygienickou stanicí o dalším postupu Vás tímto seznamujeme s následujícím:
Vážení rodiče,
v MŠ se objevila pozitivně testovaná osoba na COVID-19.
Rodiče, jejichž děti byly v kontaktu s nakaženou osobou, byli kontaktováni a děti nastoupily do karantény.
Ostatní děti jsou v MŠ sloučeny do jedné třídy. Provoz MŠ zůstává nepřerušen.
Sledujte zdravotní stav svých dětí a v případě jakýchkoliv pochybností si je ponechte doma.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor:

Cvičení pro předškoláky

V rámci distančního vzdělávání připravily paní učitelky pro všechny předškolní děti drobné úkoly na doma. celý text

ostatní | 15. 10. 2020 | Autor:

OMEZENÍ PROVOZU MŠ

Vzhledem k současné situaci jsme nuceni omezit provoz MŠ. prosíme proto rodiče, kteří si mohou ponechat děti doma, aby tak učinili. předpokládaná doba omezení je do 2.11.2020. O případných změnách Vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor:

Projekt: DÝŇOVÝ TÝDEN

Od 21. 9. do 25. 9. bude v naší mateřské škole probíhat DÝŇOVÝ TÝDEN. celý text

ostatní | 9. 9. 2020 | Autor:

Důležité informace

Vyjádření k novým pravidlům MŠ celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor:

PRO RODIČE MOTÝLKOVÝCH DĚTÍ !!!

Prosíme rodiče, aby dětem na pondělí 7.9.2020 dali jednu fotografii rodiny.

Děkujeme celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor:

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Dne 11.9.2020 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie mateřská škola uzavřena.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor:

INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

- Všechny osoby vstupující do MŠ si musí před vstupem
do budovy vydezinfikovat ruce (včetně dětí i
sourozenců)
- Každé dítě má svou láhev na pití s pitím, kterou rodiče
denně přináší a odnáší domů
- Každé dítě má ve skříňce uloženou roušku v igelitovém
sáčku
- Nemocné děti nepatří do školky. Při jakémkoliv podezření
na nemoc budou rodiče ihned informováni a děti si musí co
nejdříve z MŠ vyzvednout
- Rodiče nesmí vstupovat do třídy
- Rodiče se v budově školy zdržují co nejkratší dobu
- Pravidla můžou být měněna, dle aktuální situace, proto
sledujte nástěnky u tříd, kde jsou vždy aktuální
informace

Prosíme o respektování a dodržování stanovených pravidel. Děkujeme
celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor:

Informace pro rodiče dětí, nově nastupujících do MŠ.

Rodiče nově příchozích dětí si můžou v týdnu od 24. 8. - 31. 8. 2020 v době 8:00 - 13:00 přijít sejmout otisky prstů pro bezpečnostní systém mateřské školy. celý text

ostatní | 24. 8. 2020 | Autor:

OD 1. 7. 2020 PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ

- V platnosti zůstává dezinfekce rukou všech osob před vstupem do budovy mateřské školy.

- V platnosti zůstává ranní měření teploty dětí a dezinfekce rukou dětí před vstupem do třídy.

- Rodiče při vstupu do budovy nemusí mít roušku.

- Děti musí mít roušku uloženou ve skříňce v sáčku v šatně.

- Stále platí příprava pitného režimu z domu, pro pobyt na zahradě. celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor:

Prázdninový provoz

Od 1. 7. 2020 probíhá prázdninový provoz ve třídě BERUŠEK

- Skříňky si vykliďte nejpozději v úterý 30. 6. 2020

- Věci do skříňky ve třídě Berušek si nastěhujte až ve středu 1. 7. 2020, při příchodu do mateřské školy

- Všechny děti mají od 1. 7. odhlášený oběd, pokud dítě bude navštěvovat MŠ, je nutné oběd přihlásit.

- Děti bez přihlášeného oběda nemůžou být v mateřské škole.

- Dodržujte platná hygienická nařízení (dezinfekce rukou před vstupem do budovy MŠ, rouška ve skříňce dětí) celý text

ostatní | 29. 6. 2020 | Autor:

Pasování na školáky

Z důvodu nepříznivého počasí je pasování (i dopolední zkouška na pasování) přesunuto do prostor dvora městského úřadu v Polešovicích. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 21. 6. 2020 | Autor:

Pasování na školáky

Prosíme rodiče dětí, kteří nedochází do MŠ: V případě účasti trénujte následující básničku. Děkujeme celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor:

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

Pasování na školáky proběhne dne 22.6.2020, v 16:00 v amfiteátru u ZŠ. Zkouška bude probíhat v pátek 19.6.2020 od 10:00. Prosíme rodiče dětí (které momentálně do MŠ nechodí), zda by mohli na zkoušku s dětmi přijít. Případnou účast či neúčast nahlaste v MŠ telefonicky, popřípadě na email mspolesovice@seznam.cz. Do 12.6.2020, děkujeme
celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor:

UZAVŘENÍ MŠ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

Mateřská škola Polešovice, příspěvková organizace podle §3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. oznamuje, že provoz mateřské školy bude v době letních prázdnin omezen a přerušen dle rozpisu níže:

Provoz mateřské školy bude omezen na 1 třídu po celé letní prázdniny 2020.

Provoz bude úplně přerušen od 20. 7. 2020 – 7. 8. 2020
(MŠ bude uzavřena na 3 týdny)


Zahájení provozu bude opět dne 10. 8. 2020.
Mgr. Hana Bachanová, zást. ředitelky školy
celý text

ostatní | 2. 6. 2020 | Autor:

Stanovení školného:

Školné za měsíce BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor:

Výsledky zápisu do MŠ

Výsledky zápisu jsou k nahlédnutí na bráně při vchodu do MŠ a v souboru ke stažení níže. celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor:

Další hygienická opatření:

Scházení a rozcházení dětí:
Děti ze třídy Berušek a Sluníček se schází a rozchází v Beruškách.
Děti ze třídy Motýlků a Žabiček se schází a rozchází v Motýlkách.

Plátí stanovená bezpečnostní opatření před příchodem do třídy – důkladné umytí rukou mýdlem alespoň 20s, sundání roušky až před příchodem do třídy (následné uložení do sáčku do skříňky), měření teploty dítěte, dezinfekce rukou dětí paní učitelkou.
celý text

ostatní | 14. 5. 2020 | Autor:

Dodržujte následující opatření

Důležité informace celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Výsledky zápisu do MŠ
celý text

ostatní | 12. 5. 2020 | Autor:

Informace o stravování

Všechny děti mají od 18. 5. 2020 přihlášeny obědy. V případě, že dítě do školky nepřijde je potřeba stravu odhlásit. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 10. 5. 2020 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední