Obsah

Třída Žabiček

Vychovávat děti znamená především respektovat jejich dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně je milovat. Výchova je záležitostí srdce a vyžaduje mnoho trpělivosti.

 

číslo třídy IV.
děti 5,5 – 7 let, předškoláci a děti s odkladem školní docházky
učitelky 2
provoz 1 paní uklízečka

 

Dopolední i odpolední chvilky jim zpříjemňují paní učitelky Mgr. Hana Bachanová a Bc. Jana Ryšková. O pořádek ve třídě pečují střídavě všichni provozní zaměstnanci paní Jitka Gabrielová, Romana Marečková a Jiřina Mátlová.

Cílem je příprava pro další život, zejména pak na školu, samostatnější myšlení, rozhodování a jednání, začátky úspěšné komunikace, předcházet konfliktům, umět se domluvit a dodržovat daná pravidla a normy, upevňovat stávající a rozvíjet nové vědomosti, dovednosti a návyky.